دبستان و پیش دبستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(علیه السلام) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

نقاشی با کامپیوتر

-

سایت کامپیوتر

آموزش کامپیوتر به دانش آموزان پایه های دوم تا چهارمسایت کامپیوتر

    سایت کامپیوتر دبستان دارای تجهیزات کامل کامپیوتری واستفاده بهینه دانش آموزان از کامپیوترها است.