کادر اداری

سمت های اداری مدرسه

مدیر

سرکار خانم مینو دلشاد

معاون آموزشی

سرکار خانم زهرا بهشتی

معاون آموزشی پایه اول

                                 سرکار خانم میترا منوچهری فر

معاون پرورشی

سرکار خانم  فاطمه سالک

معاون اجرایی

سرکار خانم مهسا افسر طه

معاون پیش دبستان

سرکار خانم مرضیه قریشیان

معاون آموزشی پایه          دوم و سوم

  جناب آقای رضا عرفانی و سرکار خانم صدیقه نیکبخت

معاون مالی

سرکار خانم نغمه رادمنش

مراقب سلامت

سرکار خانم سوسن قهرمانی