دبستان و پیش دبستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(علیه السلام) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

افتخارات و دستاوردهای مدرسه

 

 

کسب رتبه های دوم و سوم در مسابقات کشوری رباتیک دانشگاه اصفهان توسط علیرضا منصوری و رادین هنرزاد

کسب رتبه ی آموزگار نمونه استانی توسط سرکار خانم مالکی آموزگار پایه چهارم در سال تحصیلی 97-96

کسب رتبه ی آموزگار نمونه در سطح ناحیه توسط سرکار خانم زمانی آموزگار پایه ی دوم در سال تحصیلی96-95

کسب رتبه ی آموزگار نمونه در سطح ناحیه توسط سرکار خانم علیزاده آموزگار پایه دوم در سال تحصیلی 95-94

کسب رتبه ی انجمن برتر در سال تحصیلی 97-96