دبستان و پیش دبستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(علیه السلام) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

کادر آموزشی

معلم های مهربان مدرسه

 

خانم ابراهیمی پور

پیش دبستان

 

خانم اسدیان

پیش دبستان

 

خانم پولادی

پیش دبستان

 

خانم مسلم زاده

پیش دبستان

 

خانم فلاحتیان فر

پیش دبستان

 

خانم رضایی

کلاس اول

 

خانم رضوانی

کلاس اول

 

خانم طوقانی پور

کلاس اول

 

خانم زمانی

کلاس دوم

 

خانم شریفی

کلاس دوم

 

خانم علیزاده

کلاس دوم

 

خانم موسوی

کلاس سوم

 

خانم حمیدی

کلاس سوم

 

خانم زمانی

کلاس سوم

خانم مالکی

کلاس چهارم

خانم صابریان

کلاس چهارم