دبستان و پیش دبستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(علیه السلام) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان:                                                     

آقای دکتر محمد موسایی           

09133265794

آقای مهندس حسن فرودستان

09136400015

آقای مهندس شهرام ترابی              

09131156926

خانم دکتر فریال طباطبایی

09132103303

خانم دکتر فریده جدیری

09133058088

آقای دکتر علیرضا رشیدی نیا

09131143505

آقای مهندس علی ندیمی

09133023505